Reshot Nina P crop.jpg

 

Warsztat umiejętności społecznych

PEERS®

 

PEERS dla nastolatków   PEERS dla dorosłych

Strona główna       Badania
Strona główna PEERS > PEERS dla nastolatków

PEERS® dla nastolatków

Program PEERS dla nastolatków to warsztat umiejętności społecznych przeznaczony dla nastolatków ze spektrum autyzmu w wieku od 11 do 18 lat. Na każdym z 16 spotkań (trwających 1,5 godziny) uczestnicy programu uczą się umiejętności niezbędnych do nawiązywania i podtrzymywania relacji koleżeńskich. W równolegle prowadzonych spotkaniach biorą udział rodzice lub inne dorosłe osoby (np. rodzeństwo, inni członkowie rodziny lub wolontariusze), którzy wspólnie z uczestnikami ćwiczą te nowe umiejętności i pomagają im wykorzystać je do poszerzenia sieci znajomych.

Program PEERS® dla nastolatków obejmuje następujące tematy:

 • Prowadzenie rozmowy i znajdowanie wspólnych zainteresowań z innymi
 • Używanie komunikacji elektronicznej i telefonu do kontaktów towarzyskich
 • Znajdowanie kolegów i koleżanek na podstawie wspólnych zainteresowań
 • Adekwatne używanie humoru
 • Rozpoczynanie rozmowy oraz włączanie się do rozmowy prowadzonej przez innych
 • Planowanie i organizowanie udanych spotkań ze znajomymi
 • Właściwe zachowanie podczas gier i rywalizacji
 • Radzenie sobie z konfliktami z kolegami i koleżankami
 • Zmienianie złej reputacji w grupie
 • Radzenie sobie z odrzuceniem, prześladowaniem i plotkami w grupie rówieśniczej

Warunki udziału w programie:

 • Wiek 11-18 lat
 • Diagnoza zespołu Aspergera, autyzmu lub całościowych zaburzeń rozwoju
 • Funkcjonowanie w normie intelektualnej i komunikatywne posługiwanie się mową
 • Posiadanie trudności w nawiązywaniu i utrzymywanie relacji koleżeńskich i/lub związków uczuciowych
 • Motywacja do udziału w programie
 • Gotowość do regularnego uczęszczania na spotkania
 • Regularny udział rodzica lub innej dorosłej osoby (np. rodzeństwa, innego członka rodziny lub wolontariusza) w spotkaniach dla tutorów (odbywających się w tym samym miejscu i terminie co spotkania dla osób ze spektrum autyzmu)
 • Zgoda uczestnika programu, opiekuna prawnego i osoby wspierającej na udział w programie, w tym na udział w części badawczej

Terminy spotkań:

Najbliższe grupy warsztatów PEERS dla nastolatków rozpoczną się we wrześniu 2021 r. Rekrutacja potrwa od czerwca do sierpnia br.

Zapisy:

Zapisów można dokonać klikając w poniższy link i wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Warunkiem wysłania zgłoszenia jest świadoma zgoda osoby, której dotyczy zgłoszenie, na udział w programie.

Ostatnim etapem rekrutacji jest spotkanie z nastolatkiem ze spektrum autyzmu oraz osobą, która może pełnić funkcję tutora w programie (tj. uczęszczać na cotygodniowe spotkania, prowadzone równolegle ze spotkaniami dla nastolatków), a także opiekunem prawnym (jeżeli jest to inna osoba).

 

Wyślij zgłoszenie

peers stopka 2.jpg

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max"

© 2019 Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max"